Reforma oświaty w gminie Końskowola

gimnazjum-konskowolaNadchodzący rok stawia przed naszym samorządem kolejne zadania. Zaplanowana przez rząd reforma oświaty zakłada likwidację gimnazjów. Pociąga to za sobą konieczność zmian w funkcjonującej sieci szkół na terenie naszej gminy. Decyzja spoczywa w rękach Rady Gminy Końskowola.
Pomóc w wypracowaniu najlepszego rozwiązania ma zespół powołany przez Wójta Gminy. W jego skład wchodzą m.in. radni i dyrektorzy wszystkich szkół. Pierwotnie rozpatrywane były następujące możliwości:

  1. Utworzenie jednej szkoły podstawowej w Końskowoli (ośmioklasowej).
  2. Utworzenie szkoły podstawowej w Końskowoli (ośmioklasowej) oraz dwóch filii w Pożogu i Chrząchowie (w filiach klasy 1-6).
  3. Utworzenie trzech szkól podstawowych ośmioklasowych (Końskowola, Pożóg i Chrząchów).

Po wstępnych rozmowach i analizach Wójt Gminy rekomenduje zespołowi utworzenie trzech szkół podstawowych w Końskowoli, Pożogu i Chrząchowie (ośmioklasowych).

Reorganizacja systemu oświaty to skomplikowane zadanie. Wysłuchanie głosu wszystkich zainteresowanych przewidują konsultacje zaplanowane na początek przyszłego roku. Uwzględnienie argumentów każdej ze stron pozwoli wybrać najlepsze rozwiązanie.

Dodatkowo 4 stycznia 2017 r.
z inicjatywy Wójta Gminy, w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty. Na spotkaniu będzie można poznać stanowisko Kuratorium Oświaty w Lublinie na temat planowanych przekształceń.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.