Raport o stanie gminy Końskowola w roku 2018.

Instytucja raportu o stanie gminy została wprowadzona Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w której znowelizowane zostały m.in. przepisy Ustawy o samorządzie gminnym.

Została ona uregulowana w nowym przepisie Ustawy o samorządzie gminnym–art. 28aaust. 1.Wspólnota mieszkańców jednostki samorządowej wybiera spośród siebie osoby w jej imieniu zarządzające wspólnymi sprawami. Zgodnie z ww.Ustawą niniejszy raport to sprawozdanie z tego, co władze samorządowe:wójt wraz z radnymi, wykonały w minionym 2018 roku. Raport w szczególności obejmuje realizację polityk, programów istrategii Gminy Końskowola, a także realizację uchwał Rady Gminy.

RAPORT 2018 – pobierz