Przebudowa drogi gminnej Nr 107700L w msc. Wronów wraz z budową chodnika

Dobre wiadomości –  będzie kompleksowa przebudowa drogi gminnej we wsi WRONÓW.

W dniu 04 sierpnia 2021r., Wójt Gminy – Stanisław Gołębiowski wraz ze Skarbnikiem Gminy – Joanną Przednowek zawarli umowę z Wojewodą Lubelskim – Lechem Sprawką, w sprawie udzielenia w roku 2021 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadania wieloletnie) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107700L w msc. Wronów wraz z budową chodnika”.

Zakres inwestycji obejmie m.in.:

 • ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5 m poprzez wykonanie poszerzeń jezdni na odcinkach gdzie występują zawężenia do 5,00 m,
 • wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie nakładki wzmacniającej,
 • budowę prawostronnego chodnika z kostki brukowej o łącznej długości 1800 mb, w tym – na odcinku o długości 1732 mb chodnika o szerokości 1,50 m odsuniętego od krawędzi jezdni, na odcinku o długości 68 mb chodnika przy krawędzi jezdni o szerokości 2,00 mb,
 • budowę poboczy utwardzonych kruszywem po lewej stronie drogi o szerokości 0,75 m i pochyleniu 6%,
 • ścięcie i umocnienie gruntem poboczy po prawej stronie drogi,
 • regulację wysokościową zjazdów utwardzonych i utwardzenie kruszywem zjazdów gruntowych,
 • budowę 4 progów zwalniających – w km 0+450, 0+855, 1+420, 1+750,
 • wykonanie 2 przejść dla pieszych wraz z montażem znaków aktywnych D-6 zasilanych solarnie z czujnikami ruchu,
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • włączenie drogi gminnej do projektowanego ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką i powiatową.

W wyniku realizacji zadania zdegradowana droga gminna nr 107700L uzyska parametry techniczne i eksploatacyjne zgodne z obowiązującymi standardami i przepisami.

Postępowanie przetargowe obejmujące wybór wykonawcy robót objętych inwestycją uruchomione zostanie w najbliższych tygodniach.

Łączna wartość robót objętych inwestycją wynosi: 2.382.111,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 1.191.054,00 zł.