Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety na potrzeby opracowania dokumentu – „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Końskowola”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Elektromobilność jest definiowana jako „ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. Pojęcie to odnosi się zarówno do technicznych, jak i eksploatacyjnych aspektów pojazdów elektrycznych, technologii oraz infrastruktury ładowania. Ponadto pojęcie dotyczy również kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych”.

Strategia opracowywana dla Gminy Końskowola będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności. Głównym zadaniem Strategii będzie wskazanie aktualnych niedostatków i wymiernych potrzeb Mieszkańców oraz określenie kierunków rozwoju gminy w obszarze nowoczesnego transportu i komunikacji. Opracowanie dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy Końskowola, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu Strategii Rozwoju Elektromobilności w zakresie jej celów, priorytetów, kierunków działań i konkretnych projektów inwestycyjnych.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Link do ankiety >>>