Program Konopny dla rolników

W związku z powstaniem Programu Konopnego ustanowionego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zachęcamy rolników do uprawy konopi  na cele nasienne. Celem tego programu jest komercjalizacja polskich odmian konopi przemysłowych. Konopie włókniste cechują się długim okresem wegetacji i odpornością na wiosenne przymrozki. Nie są konieczne także zabiegi przeciwko chorobom i szkodnikom. Do uprawy można użyć różnych odmian konopi np. Białobrzeskie, Rajan, Wojko, Tygra oraz Henola.

Gatunek ten najlepsze plony daje na glebach dobrych i średnich. Gleba musi być bogata w składniki pokarmowe oraz posiadać obojętny odczyn gleby. Przy nawożeniu należy pamiętać o potasie, fosforze oraz  dużej ilości azotu. Siew rozpoczyna się z końcem kwietnia i może trwać  do końca maja. Konopie dobrze będą rosły po zbożach, ale także po roślinach strączkowych i okopowych. Ważną kwestią w uprawie konopi jest usuwanie w określonym czasie płaskoni (osobniki męskie) przed procesem ich pylenia.

Zbiór konopi przypada na moment dojrzewania środkowej części kwiatostanu i może być wykonany na trzy sposoby: za pomocą kosiarki ścinającej wiechy, kosiarki ścinającej całe rośliny lub kombajnu. Plony nasion mieszczą się między 600-1200 kg/ha. Po zbiorach i odpowiednim przygotowaniu nasion, pobrane próby przez upoważnioną do tego osobę należy przekazać do PIORiN w celu stwierdzenia o ich przydatności do siewu. W czasie przechowywania należy zapewnić nasionom odpowiednie warunki. W trakcie uprawy odbywają się kontrole prowadzone przez Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Po ich pozytywnym zakończeniu producent otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne pozwalające na obrót materiałem siewnym.

Zaletą uprawy konopi są wysokie przychody oraz możliwość uzyskania dopłat bezpośrednich do uprawy. Do sprzedaży można wykorzystać nie tylko nasiona, ale także słomę wykorzystywaną do celów energetycznych.

Instytut zapewnia umowy kontraktacyjne i wszelaką pomoc. Aby móc w następnym roku rozpocząć uprawę należy z wypełnionym wnioskiem i odpowiednimi dokumentami udać się do Urzędu Gminy w czasie dwóch miesięcy (październik- listopad)  Więcej informacji  o programie i jego zasadach można znaleźć na stronie www.programkonopny.pl