Poszkodowani rolnicy w gminie Końskowola

W związku z wystąpieniem w dniu 20 lipca 2017 r. na terenie Gminy Końskowola niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu Wójt Gminy Końskowola ogłasza nabór oświadczeń poszkodowanych rolników.

Oświadczenia będą przyjmowane  do 4 sierpnia 2017r. w Urzędzie Gminy Końskowola pok. 22.

Druki oświadczeń są dostępne w Urzędzie Gminy Końskowola pok. 22, oraz na stronie internetowej www.konskowola.info.pl

Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 81 881 62 01 w. 122

Oświadczenie o stratach w uprawach. >>>

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie. >>>