Podjęcie działalności gospodarczej – dwudniowe szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza w dniach: 7 i 8 marca 2019 r. na bezpłatne szkolenie na temat: „WSPARCIE Z INICJATYWY LEADER NA UTWORZENIE WŁASNEJ FIRMY w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Odbędzie się ono w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców (osób fizycznych) z obszaru następujących gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, którzy:

– są osobami pełnoletnimi,

– chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej z inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– i nie wykonują działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy mieszkańców wyżej wymienionych gmin w zakresie m.in. samodzielnego przygotowania biznesplanu dla planowanej działalności gospodarczej i wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach inicjatywy LEADER.

Szkolenie trwa 2 dni i ma charakter wykładowo-warsztatowy. W części warsztatowej uczestnicy będą pracować nad wersją roboczą biznesplanu swojej działalności i wniosku o przyznanie pomocy. Pierwszego dnia w zajęciach weźmie udział także beneficjent, który rozliczył już wsparcie finansowe z inicjatywy LEADER na uruchomioną przez siebie działalność gospodarczą i podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami.

Informujemy, że liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Przy wyborze uczestników kierować się będziemy kolejnością zgłoszeń, statusem zawodowym kandydata (preferujemy osoby bezrobotne) i czy kandydat weźmie udział we wszystkich dniach zajęć (takich kandydatów będziemy preferować).

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn lub faksem pod numer (81) 50 16 140 lub na e-mail (skan podpisanego zgłoszenia) lgd@zielonypierscien.eu w terminie do 5 marca 2019 r.

Dla osób, które zgłoszą się w podanym wyżej czasie, przygotujemy pakiet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej.

Osoby do kontaktu w/s organizacji i rekrutacji: Aneta Sosik – Kierszniewska lub Beata Antoniak, tel. 81 50 16 140