Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Końskowola – konsultacje społeczne

plan gospodarki niskoemisyjnejWójt Gminy Końskowola zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Końskowola”, opracowanego w ramach realizacji projektu „Budowanie potencjału samorządu gminnego w Końskowoli poprzez opracowanie Gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii.”

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytet IX – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

Z dokumentem zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy, w pokoju nr 22, w godzinach pracy urzędu, w dniach od 28 sierpnia do 18 września br. Dokument dostępny jest również na stronach internetowych:
www.pgn-konskowola.pl oraz ugkonskowola.bip.lubelskie.pl i www.konskowola.info.pl.

W trakcie konsultacji mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania własnych uwag oraz opinii, w formie pisemnej na formularzu (dostępny w linku poniżej) lub w siedzibie Urzędu Gminy, w pokoju 22.

Formularz należy:

– złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy, w pokoju 22, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN” lub

– przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Europejska Akademia Samorządowa, ul. Kościelna 7, 21-007 Mełgiew, z dopiskiem – „Końskowola – konsultacje społeczne PGN” lub

– przesłać mailem na adres niska-emisja@o2.pl z dopiskiem „Końskowola – konsultacje społeczne PGN”.

Formularz zgłaszania wniosków

Natomiast 16 września br. o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy, na sali konferencyjnej (pok.26) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wyniki konsultacji udostępnione zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola oraz na stronie internetowej gminy w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji.

Gorąco zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach, ponieważ mają one nie tylko charakter informacyjny, ale będą miały realny wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Więcej informacji o projekcie „Budowanie potencjału samorządu gminnego w Końskowoli poprzez opracowanie gminnego plany działań na rzecz zrównoważonej energii znaleźć można na stronach: www.konskowola.info.pl , www.pgn-konskowola.pl oraz w Urzędzie Gminy Końskowola, w pokoju nr 22 i pod numerem telefonu (81) 881 62 01.

Plan gospodarki niskoemisyjnej