Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedstawiamy pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. wszczęcia postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy działania przedsiębiorców zajmujących się skupem i przetwórstwem malin na terenie woj. lubelskiego nie naruszają przepisów art. 48 ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.