Ogłoszenie – susza

Urząd Gminy Końskowola uprzejmie informuje producentów rolnych, że w związku z występującym niekorzystnym rolniczym bilansem wodnym, powodującym suszę w uprawach rolnych o możliwości składania oświadczeń w sprawie szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Końskowola

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy  Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a (pok. 24).

Termin składania oświadczeń do 19 lipca 2019 r.

Krótki termin składania wniosków wynika z rozpoczynających się żniw rzepaku, rzepiku i zbóż. Uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji ds. szacowania strat nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą uwzględniane!

Do oświadczeń należy dołączyć:

  • Oświadczenie o ilości zwierząt – jeśli jest prowadzona produkcja zwierzęca w gospodarstwie,
  • Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach) – jeśli takie straty występują w gospodarstwie;
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • Kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2019, złożonego w ARiMR .

 

Oświadczenia muszą być wypełnianie zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR.

Na podstawie raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Końskowola zostały objęte następujące uprawy: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe. 

Wytyczne w sprawie szacowania szkód spowodowanych przez suszę oraz inne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

 

Dodatkowe informacje na temat zasięgu suszy oraz rodzajach upraw objętych suszą dostępne są w serwisie IUNG System Monitoringu Suszy Rolniczej na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl

 

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich >>>

Oświadczenie_uprawy >>>

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie >>>

Klauzula RODO >>>