Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Miasto Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanych w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na lata 2013-2028”

Zgodnie z art. 10 ust.1  Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym informuję, że opracowany został  projekt dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Miasto Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanych w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na lata 2013-2028”. W ramach konsultacji społecznych projekt powyższego Planu został udostępniony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Puławy (w zakładce ogłoszenia – 2017 rok) oraz wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy (Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych, I piętro, pok. 110, w godz.: pon.-pt. 7:30-15:30, wt.8:00-16:00).

Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej informacji o planowanych działaniach w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ale również stworzenie mieszkańcom możliwości zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków do opracowanego planu oraz wskazania własnych propozycji kreowania wizerunku w ramach transportu miejskiego.

Wnioski/uwagi dotyczące Planu można przekazywać od dnia 9 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. wyłącznie na  druku formularza konsultacyjnego zgłoszenia uwag i wniosków w następującej formie:

1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy (decyduje data wpływu do Urzędu);

2. drogą elektroniczną na adres: pulawy@trako.com.pl ;

3. bezpośrednio w Wydziale Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych, Urząd Miasta Puławy, ul Lubelska 5, 24-100 Puławy (I piętro, pok. 110, w godz.: pon.- pt. 7:30-15:30, wt.8:00-16:00).

Wzór druku formularza konsultacyjnego zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Planu zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Puławy oraz dostępny w miejscu wyłożenia dokumentu.

https://www.pulawy.eu/artykuly/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych,40596.htm