Od 1 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu wapna

Od 1 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu wapna w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie mieszczącej się przy ul. Sławinkowskiej 5.

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lat.

Pomoc de minimis obejmuje: 

  • dopłaty do materiału siewnego (składane w ARiMR)
  • zwolnienie z podatku z czynności cywilno-prawnych, czyli 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej,
  • pomoc suszową lub za powódź
  • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS);
  • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla KOWR;
  • ulgi w podatku rolnym dla gminy;
  • dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis

Kto może ubiegać się o pomoc

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Jakie warunki należy spełnić

  1. Wykonać badanie gleby w zakresie pH lub posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące potrzeby wapnowania.
  2. Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
  3. Dofinansowanie dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania w zależności od wielkości gospodarstwa:

Wielkość gospodarstwa Kwota dofinansowania
0 – 25 ha  300 zł/t CaO oraz CaO+MgO
25 – 50 ha  200 zł/t CaO oraz CaO+MgO
50 -75 ha  100 zł/t CaO oraz CaO+MgO

Dofinansowanie obejmuje zakup wapna nawozowego i środka wapnującego. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.  

Pamiętaj !  Data wysiania musi być późniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze VAT).

Do pobrania

Wniosek do WFOSiGW

Załącznik do wniosku – de minimis

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku

Typy wapna nawozowego

Środki wapnujące

żródło: LODR w Końskowoli