Nowelizacja ubezpieczeń rolniczych – skorzystają producenci owoców

sad owocowyPrezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, przewidującą zwiększenie kwoty ich ubezpieczenia dofinansowanego z budżetu państwa do 65% kwoty ubezpieczenia.

Do ubezpieczeń zostali także włączeni producenci warzyw oraz owoców. Producenci drzew i krzewów owocowych i truskawek będą mogli skorzystać z dofinansowania w wysokości do 5% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmować będzie takie zdarzenia jak susze, powodzie, gradobicia oraz przymrozki.

Nowelizacja wprowadziła także nowy sposób składania wniosków przez zakłady ubezpieczeń. Wnioski składane będą dwa razy w roku i dwa razy w roku będzie odbywał się zwrot kosztów.