Nabór wniosków o dofinansowanie ze “Ścieżki SMART”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie ze “Ścieżki SMART” – pierwszego konkursu w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG).W ramach konkursu można pozyskać środki m.in. na rozwój przedsiębiorstwa w drodze prac badawczo-rozwojowych, cyfrowej
i zielonej transformacji, a także jego internacjonalizacji i rozwoju kompetencji kadr. 

Celem konkursu „Ścieżka SMART” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych
i innowacyjnych przedsiębiorstw
, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr. Dofinansowanie w ramach działania, prowadzonego przez PARP, mogą pozyskać firmy
z sektora MŚP. 

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, zainteresowane udziałem w naborze, muszą uwzględnić
w swoich wnioskach jeden z dwóch modułów obligatoryjnych: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. 

Wnioski w pierwszym naborze można składać od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 roku
(w ostatnim dniu naboru do godziny 16:00).
W pierwszym naborze prowadzonym przez PARP łączny budżet na dofinansowanie projektów wyniesie 4,45 mln zł.

Więcej informacji dotyczących programu.

Formularz zgłoszeniowy.

źródło: lubelskie.pl