Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Zapraszamy Państwa na konferencję “Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” – 23 października 2019