„Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców’’

Dzień dobry,

W imieniu Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. chcielibyśmy Państwa poinformować o realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców’’, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 55 nowopowstałych firmach. Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielnie 55 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 23 050,00 złotych i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości do 2 800,00 złotych przez okres 12 miesięcy.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 5 do 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 8.00-16.00.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej https://lpnt.pl/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania zgłoszeń rekrutacyjnych.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się i udostępnienie w Państwa Instytucji, np.: na tablicy ogłoszeń i/lub na stronie internetowej załączonych informacji o realizowanym projekcie.

Będziemy wdzięczni za udostępnienie pisma informacyjnego oraz plakatów w miejscach dostępnych dla Państwa Klientów oraz potencjalnych Uczestników / Uczestniczek Projektu, tak, aby jak najszersze grono osób uzyskało informację o możliwości otrzymania wsparcia.

Jednocześnie wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne które odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 3

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców