Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 – konsultacje z mieszkańcami

LGDLokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza mieszkańców gminy Końskowola na spotkania konsultacyjne w sprawie przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Spotkania będą miały charakter otwarty i odbędą się w każdej gminie należącej do LGD m.in. w gminach Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów oraz Żyrzyn.

Spotkania odbywać się będą wedle ustalonego harmonogramu (dostępny poniżej). Skierowane są one do wszystkich mieszkańców poszczególnych gmin, a w szczególności do  rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego oraz lokalnych liderów (sołtysów i radnych). Program spotkań w każdej gminie jest taki sam.

Nowa Strategia będzie wytyczała kierunki działań LGD oraz możliwości wsparcia w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do Stowarzyszenia.

Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników  spotkań będą pomocne w identyfikacji problemów i potrzeb lokalnych społeczności oraz w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, które będą wspierane w nadchodzącym okresie ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na spotkaniach poruszane będą następujące zagadnienia:

– analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru LGD

– identyfikacja problemów dotyczących obszaru LGD

– cele Lokalnej Strategii Rozwoju

– propozycje przedsięwzięć i zadań do realizacji w LSR

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału w spotkaniu:
telefonicznie pod numerem: (81) 501 61 40, mailowo: lgd@zielonypierscien.pl lub w biurze LGD.

Harmonogram spotkań