LGD zaprasza na spotkanie dot. sieciowania i współpracy

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie pn. „Sieciowanie organizacji pozarządowych na rzecz wymiany doświadczeń, współpracy i realizacji lokalnych inicjatyw społecznych”, które odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie przy ul. Kilińskiego 2. Jego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”.

Spotkanie jest adresowane do organizacji pozarządowych, twórców oraz producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, jak również lokalnych liderów działających w gminach: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn – stanowiących obszar wsparcia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Jego celem jest umożliwienie podmiotom z sektora społecznego działających na obszarze ww. gmin na m.in. poznanie się, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie ewentualnej współpracy w ramach planowanych projektów grantowych.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do 20.03.2017 r. do godz. 10.00 telefonicznie (81 50 16 140) lub
e-mailem ( lgd@zielonypierscien.eu).

Planowany program spotkania:

10.00 – 10.15 Przywitanie uczestników i przedstawienie celu spotkania
10.15 – 10.30 Potencjał sektora społecznego na obszarze wiejskim objętym

wsparciem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”

10.30 – 11.15 Doświadczenia organizacji pozarządowych w realizacji projektów

w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju – prezentacja przykładów

projektów lub innych lokalnych inicjatyw

11.15 – 11.30 Wsparcie grantowe z Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2022

na inicjatywy społeczne i działania polegające na współpracy

organizacji pozarządowych

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 13.00 Giełda pomysłów na realizację projektów i inicjatyw

społecznych we współpracy z innymi organizacjami

pozarządowymi, grupami nieformalnymi i lokalnymi

twórcami– zajęcia warsztatowe w grupach  z udziałem

wszystkich uczestników spotkania

13.00 – 13.30 Podsumowanie zajęć warsztatowych
13.30 – 14.15 Wspieranie inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej

(wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, tworzenie

spółdzielni socjalnych i dotacje na nowe miejsca pracy)