Konsultacje w sprawie budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju

LGDW czwartek, 3 grudnia w Kurowie odbędzie się spotkanie poświęcone dyskusji nad planowanym budżetem oraz kryteriami wyboru projektów w ramach przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, dla obszaru LGD „Zielony Pierścień”  (gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Markuszów, Nałęczów, gmina wiejska Puławy, Wąwolnica, Wojciechów, Żyrzyn).

Organizatorem spotkania jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie, przy ul. Kilińskiego 2 (pomieszczenie na parterze). Spotkanie odbędzie się w godzinach 14:30-16:00 (przed Walnym Zebraniem Członków).

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu, drogą telefoniczną pod numerem 81 501 61 40 lub drogą mailową na adres: lgd@zielonypierscien.pl lub w Biurze LGD.