Konsultacje społeczne

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronów.
Informuję wszystkich mieszkańców i właścicieli gruntów w miejscowości Wronów o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronów. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu uzyskanie opinii oraz zebranie propozycji mieszkańców w kwestii nadania drodze publicznej, (drodze wojewódzkiej nr 824) w miejscowości Wronów nazwy ulicy.

 

Wójt Gminy Końskowola

Stanisław Gołębiowski