Konsultacje Społeczne STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY KOŃSKOWOLA

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych związanych z opracowaniem „Strategii Rozwoju Elektromobilności* w Gminie Końskowola” finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Cel opracowania strategii:

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Końskowola ma na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności. Głównym zadaniem Strategii będzie wskazanie aktualnych niedostatków i wymiernych potrzeb Mieszkańców oraz określenie kierunków rozwoju gminy w obszarze nowoczesnego transportu i komunikacji. Opracowanie dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej.

Czas i miejsce spotkania:

  • 06 sierpnia 2020r., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola.

Charakter spotkań:

  • Spotkania publiczne w formie warsztatów, szkoleń, konsultacji na których zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z elektromobilnością, zasygnalizowane zostaną lokalne potrzeby oraz zebrane zostaną uwagi i wnioski uczestników.
  • Spotkania skierowane są do mieszkańców Gminy Końskowola, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych.

*Elektromobilność- całokształt zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Pojęcie „elektromobilność” odnosi się zarówno do technicznych i eksploatacyjnych aspektów dotyczących pojazdów elektrycznych, technologii oraz infrastruktury ładowania, jak również kwestii społeczno-gospodarczo-prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych