Konsultacje społeczne

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców oraz właścicieli gruntów w miejscowościach Stara Wieś, Skowieszyn oraz Wronów gm. Końskowola do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Konsultacje prowadzone będą w formie zgłoszenia pisemnych ankiet przez właścicieli oraz mieszkańców wyznaczonych miejscowości.
Podpisane ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola
Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.02.2019 do 01.03.2019 i dotyczą:

1. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem zmiany granicy obrębów Stara Wieś i Skowieszyn.

Ogłoszenie  /  Ankieta do pobrania  /  Projekt uchwały  /  Zarządzenie

2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronów.

Ogłoszenie  /  Ankieta do pobrania  /  Projekt uchwały  /  Zarządzenie

3. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Wieś.

Ogłoszenie  /  Ankieta do pobrania  /  Projekt Uchwały  /  Zarządzenie