Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii