Kolejny termin szkolenia na temat wsparcia na start

W związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców wsparciem na założenie firmy, informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” organizuje dodatkowe szkolenie. Odbędzie się ono w dniu 2 lutego br. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Markuszowie (ul. Marka Sobieskiego 1, na parterze sala widowiskowa).

Szkolenie to adresowane jest głównie do osób z grup defaworyzowanych, tj. osób bezrobotnych w wieku do 30 lat, osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat oraz osób bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy z obszaru następujących gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, które:

– są osobami pełnoletnimi,

– chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej (start-up) z inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– i nie wykonują działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji mieszkańców wyżej wymienionych gmin w zakresie m.in. samodzielnego przygotowania biznesplanu dla planowanej działalności gospodarczej i wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach inicjatywy LEADER.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (81 50 16 140) lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu najpóźniej 2 dni robocze przed zaplanowanym terminem zajęć. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy i adres e-mail. Dla osób, które zgłoszą się w podanym wyżej czasie, przygotujemy pakiet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej.

Jednocześnie przypominamy, że przyjmujemy na szkolenie o tej samej tematyce w innym wcześniej podanym terminie, tj. 13 lutego br.

Informujemy, że zamknięte zostały listy uczestników na szkolenie w dniu 30 stycznia br.

 

PROGRAM SZKOLENIA