Harmonogram działalności Punktu Porad i Konsultacji w Końskowoli

Harmonogram działalności Punktu Porad i Konsultacji w Końskowoli w okresie od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020r (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Lubelska 81 A)

Harmonogram działalności Punktu Porad i Konsultacji w Końskowoli w okresie od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020r  (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Lubelska 81 A)

Tel  (81) 889- 20- 53

Lp Data Godzina Rodzaj poradnictwa
S T Y C Z E Ń
1. 07. 01. 2020 14.00- 15.00 Psychologiczne
2. 08. 01. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
3. 13. 01. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
4. 14. 01. 2019 14.00- 15.00 Psychologiczne
5. 15. 01. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
6. 16. 01. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
7. 20. 01. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
8. 21. 01. 2020 14.00- 15.00 Psychologiczne
9. 22. 01. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
10. 27. 01. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
11. 28. 01. 2020 14.00- 15.00 Psychologiczne
12. 29. 01. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
L U T Y
1. 03. 02. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
2. 04. 02. 2020 14.00- 15.00 Psychologiczne
3. 05. 02. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
4. 10. 02. 2020 13.00- 15. 00 Pedagogiczno- socjalne
5. 11. 02. 2020 14.00- 15.00 Psychologiczne
6. 12. 02. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
7. 17. 02. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
8. 18. 02. 2020 14.00- 15.00 Psychologiczne
9. 19. 02. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
10. 24. 02. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
11. 25. 02. 2020 14.00- 15.00 Psychologiczne
12. 26. 02. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
M A R Z E C
1. 02. 03. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
2. 03. 03. 2020 14.00- 15.00 Psychologiczne
3. 04. 03. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
4. 09. 03. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
5. 10. 03. 2020 14.00- 15.00 Psychologiczne
6. 11. 03. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
7. 16. 03. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
8. 17. 03. 2020 14.00- 15.00 Psychologiczne
9. 18. 03. 2020 13.00- 15.00 Socjalne
10. 23. 03. 2020 13.00- 15.00 Pedagogiczno- socjalne
11. 24. 03. 2020 13.00- 15.00 Psychologiczne
12. 25. 03. 2020 13.00- 15.00 Socjalne