Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 29,3 mld euro w 2018 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) – Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,5% r/r do 29,3 mld euro, wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

“W 2018 r. odnotowano rekordowy poziom przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że sektor rolno-spożywczy jest kluczowym segmentem polskiej gospodarki i pozostaje ważnym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w 2018 r. osiągnęła nienotowany dotąd poziom 29,3 mld euro, o 5,5% wyższy niż w 2017 r. i około sześciokrotnie wyższy niż w roku akcesji Polski do UE. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 19,8 mld euro, o 2,6% wyższym niż w 2017 r. W 2018 r. dynamika wzrostu wartości eksportu była większa niż importu, co wpłynęło na zwiększenie dodatniego salda obrotów handlowych do 9,6 mld euro z 8,5 mld euro w 2017 r.” – czytamy w materiale.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych pierwszą pozycję zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory, co stanowiło w 2018 r. 21% wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, tj. 6,3 mld euro o 6% więcej niż w 2017 r. W tej grupie asortymentowej dominującą pozycję zajmuje mięso czerwone wraz z przetworami (61% udziału w wartości). Wpływy uzyskane z eksportu tych produktów wzrosły o 1% r/r w 2018 roku i osiągnęły poziom 3,8 mld euro.

“Ważną pozycję w strukturze towarowej eksportu rolno-spożywczego zajmowały ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne (3,4 mld euro, tj. na poziomie zbliżonym do notowanego w 2017 r.) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (3,4 mld euro, o 13% więcej). Kolejną pozycję zajmowały produkty mleczne z 8% udziałem w wartości eksportu (2,23 mld euro, o 3% więcej). Znaczący udział w przychodach z eksportu generowała także sprzedaż zagraniczna cukru i wyrobów cukierniczych (2,15 mld euro, o 2% więcej), ryb i ich przetworów (2,1 mld euro, o 12% więcej) oraz warzyw łącznie z przetworami (1,6 mld euro, o 8% więcej) i owoców łącznie z przetworami (1,3 mld euro, podobnie jak w 2017 r.)” – czytamy dalej.

W dostawach produktów rolno-spożywczych do krajów głównym partnerem pozostała UE w 2018 co wygenerowało 24,2 mld euro, co stanowiło ponad 82% przychodów uzyskanych z eksportu żywności.

“Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 7 mld euro i był o 7% większy niż w 2017 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (2,7 mld euro), Holandia (2 mld euro), Włochy i Francja (po 1,6 mld euro) oraz Czechy (1,5 mld euro)” – czytamy w materiale.

Do krajów poza unijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 5,2 mld euro w 2018 roku wobec 5,1 mld euro rok wcześniej.

“Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1,3 mld euro, o 4% wyższym niż rok wcześniej. Do Federacji Rosyjskiej wywieziono produkty o wartości 507 mln euro, na Ukrainę – 483 mln euro, a na Białoruś – 232 mln euro. Eksport do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) wzrósł o 2%, do 3,8 mld euro. Znaczącymi odbiorcami spośród tej grupy państw były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 528 mln euro, Arabia Saudyjska (277 mln euro), Izrael (219 mln euro) i Turcja (198 mln euro)” – podano także.

Saldo handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 2018 r. było dodatnie i osiągnęło rekordowy poziom 9,6 mld euro o 12% r/r i 12-krotnie wyższy niż w 2004 r.

“W 2018 r. największe dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym uzyskano w przypadku: tytoniu i wyrobów tytoniowych (2,59 mld euro), mięsa drobiowego (2,24 mld euro) i mięsa czerwonego (2,15 mld euro) oraz przetworów zbożowo-mącznych (1,56 mld euro). Znaczną nadwyżkę eksportową uzyskano także w handlu zagranicznym produktami mlecznymi, wyrobami cukierniczymi, warzywami (łącznie z przetworami) oraz ziarnem zbóż. Dodatnie saldo wymiany odnotowano również dla: soków owocowych i warzywnych, produktów paszowych, cukru, piwa, ryb i ich przetworów, tłuszczów zwierzęcych, skrobi oraz melasy” – wskazano w materiale.

“Największy deficyt w 2018 r. wystąpił w polskim handlu zagranicznym makuchami, owocami i ich przetworami, kawą, herbatą i kakao, żywymi zwierzętami, tłuszczami roślinnymi, nasionami roślin oleistych oraz winem, wermutem i szampanem. Mniejszy deficyt odnotowano w handlu wyrobami spirytusowymi, ryżem oraz ziemniakami i ich przetworami” – czytamy dalej.

 

Źródło:

ISBnews