Działanie 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP – ogłoszenie naboru

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o naborze nr FELU.02.06-IP.01-001/23 w ramach Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działania 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

FINANSE

Forma wsparcia: instrumenty finansowe oraz dotacje w ramach operacji instrumentu finansowego

Alokacja naboru: 271 287 900 PLN

Poziom dofinansowania: 85%

SZCZEGÓŁY NABORU:

Dla kogo: BankGospodarstwa Krajowego

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

TYPY WSPIERANYCH PROJEKTÓW:

  1. Wsparcie dla MŚP dotyczące inwestycji początkowej, związanej z wyposażeniem/ doposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych/udoskonalonych produktów/usług/ technologii, jako dodatkowy element projektów wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT.
  2. Wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju.

NA CO?

  • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w MŚP (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
  • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
  • Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
  • Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Nabór trwa od 30-03-2023 do 14-04-2023

Informacje dostępne w Punkcie Kontaktowym Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, Lublin

tel. 81 46 23 812/831, email: lawp@lubelskie.pl