Deratyzacja

Wójt Gminy Końskowola informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Końskowola wyznacza się obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji miejsc ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów 1 raz w ciągu miesiąca w okresie letnim (od maja do września, jeżeli miejsca do gromadzenia odpadów znajdują się w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Właściciele, których nieruchomości związane są z produkcją, handlem, magazynowaniem artykułów spożywczych, świadczeniem usług bytowych oraz na których prowadzona jest hodowla zwierząt, mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku: pierwszy termin – od 1 marca do 31 marca; drugi termin – od 1 października do 31 października.

W przypadku pojawienia się populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzenia niezwłocznej deratyzacji.