Chrońmy pszczoły – apel Związku Sadowników Polskich

pszczołaW związku z trwającym sezonem stosowania środków ochron roślin przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków wynikających z ustawy o środkach ochrony roślin.
Środki ochrony roślin należy stosować tak, aby nie  stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na ochronę pszczół!

W celu ochrony pszczół należy:

* Eliminować zabiegi środkami toksycznymi dla pszczół na kwitnących roślinach, w uprawach z kwitnącymi chwastami i roślinach pokrytych spadzią.
* Zabiegi wykonywać po zakończeniu oblotu pszczół, najlepiej wieczorem, zgodnie z okresem prewencji określonym w etykiecie środka ochrony roślin.

Pamiętajmy, że zapylenie roślin przez pszczoły jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych.

Źródło: www.polskiesadownictwo.pl