Teren inwestycyjny Wronów 10

 

Położenie

Nazwa lokalizacji: Wronów 10
Miasto/Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): ok. 21 ha (39 działek)
Kształt działki: prostokąt
Możliwości powiększenia terenu: Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN/m2 włączając 23% VAT: 15 PLN/ m2
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: P, US – przemysł, usługi sportowe

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: R IVb, V, VI
Różnica poziomów terenu: 0,5 m
Obecne użytkowanie: Rolnicze, nieużytki
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych:  –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu:  –
Przeszkody podziemne:  
W części północnej gazociąg wysokoprężny  G – 700
Przeszkody występujące na powierzchni terenu:  W części południowej poniżej wyznaczonego obszaru nadziemna linia energetyczna s.n
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Przemysł i usługi nieuciążliwe
Budynki i zabudowania na terenie: 
Tak

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Droga powiatowa (nieutwardzona) szer. ok 14 m, droga wojewódzka Nr 824 – ok 500 m.
Autostrada/droga krajowa: realizowana droga krajowa ekspresowa S-12 w raz z węzłem w odległości ok. 2 km.
Kolej: Puławy – ok. 4 km.
Bocznica kolejowa: Puławy – ok. 10 km.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Lublin – ok 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin – ok 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m
Napięcie: s.n.
Dostępna moc: –

Gaz na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy działki: 0 m
Wartość kaloryczna: –
Średnica rury: G 700
Dostępna objętość: –

Woda na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 500 m
Dostępna objętość: –

Kanalizacja na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 500 m
Dostępna objętość: –

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: Ok 500 m

Uwagi: Brak

Osoba do kontaktu:

Marcin Nowak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel. (81) 88 16 201
e-mail: gp@konskowola.info.pl
Galeria:
wronow-plan-miejscowy wronow-uklad-komunikacyjny wronow-zdjecie-lotnicze