Teren inwestycyjny – Witowice 12

Położenie

Nazwa lokalizacji: Witowice 12
Miasto/Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 7,40 ha
Kształt działki: sześciokąt
Możliwości powiększenia terenu: Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN/m2 włączając 23% VAT: 22 PLN/ m2
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Usługi turystyczne

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: R IIIb, R IVa , R IVb, Ps IV, Ps V, Ł IV
Różnica poziomów terenu: 0,5 m
Obecne użytkowanie: Tereny rolne, nieużytki
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych:  –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: –
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu:  
Nie
Przeszkody podziemne:  
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu:  
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Nie
Budynki i zabudowania na terenie: Tak

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): powiatowa – szer. ok 6 m, gruntowa
Autostrada/droga krajowa: ok 8,5 km (w najbliższej perspektywie ok 6 km)
Kolej: Ok 5 km
Bocznica kolejowa: Ok 7 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Lublin – ok 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin – ok 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 350 m
Napięcie: średnie napięcie
Dostępna moc: –

Gaz na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy działki: 350 m
Wartość kaloryczna: –
Średnica rury: –
Dostępna objętość: –

Woda na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 350 m
Dostępna objętość: –

Kanalizacja na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 350 m
Dostępna objętość: –

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: Ok 350 m

Uwagi: Brak

Osoba do kontaktu:

Marcin Nowak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel. (81) 88 16 201
e-mail: gp@konskowola.info.pl

Galeria:

witowice-bonitacja witowice-mpzp witowice-orto