Teren inwestycyjny – Sielce 6

Położenie

Nazwa lokalizacji: Sielce 6
Miasto/Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): ok. 1,40 ha (6 działek)
Kształt działki: prostokąt
Możliwości powiększenia terenu: Tak

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN/m2 włączając 23% VAT: Ok. 15 PLN/m2 wg operatu szacunkowego dla gruntów rolnych ok 17 000 zł/ha
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: P  – przemysł, RP – uprawy polowe w pozostałej części (plan miejscowy dla zmiany w teren przemysłowy w trakcie przygotowania

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: R IIIb, Ł III
Różnica poziomów terenu: 0,5 m
Obecne użytkowanie: Rolnicze, nieużytki
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych:  –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu:  
Nie
Przeszkody podziemne:  Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu:  
w części północnej w odległości ok 150 m linia wysokiego napięcia 400 kV
Istniejące ograniczenia ekologiczne: Nie
Budynki i zabudowania na terenie: 
Nie
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Droga asfaltowa (dawna droga krajowa nr 17 szer. ok 10 m
Autostrada/droga krajowa: Realizowana droga krajowa ekspresowa S-12 w raz z węzłem, skrzyżowanie drogi krajowej S17 i S 12 w odległości ok 500 m od terenu
Kolej: Puławy – ok. 12 km.
Bocznica kolejowa: Puławy – ok. 9 km.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Lublin – ok 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin – ok 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 500 m
Napięcie: s.n.
Dostępna moc: –

Gaz na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy działki: 500 m
Wartość kaloryczna: –
Średnica rury: –
Dostępna objętość: –

Woda na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 500 m
Dostępna objętość: –

Kanalizacja na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 500 m
Dostępna objętość: – 

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: Ok 500 m

Uwagi:

Nowy plan w trakcie przygotowania – planowany termin ukończenia połowa 2017 r. (zakłada powiększenie terenu do 6,76 ha)

Osoba do kontaktu:

Marcin Nowak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel. (81) 88 16 201
e-mail: gp@konskowola.info.pl

Galeria:

sielce-mpzp sielce-open-street-map sielce-orto