Teren inwestycyjny – Końskowola 9

Położenie

Nazwa lokalizacji: Końskowola 9
Miasto/Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 2,4 ha
Kształt działki: prostokąt
Możliwości powiększenia terenu: Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN/m2 włączając 23% VAT: 60 PLN/ m2
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: R/U – obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, przetwórstwo rolno-spożywcze, specjalistyczne gospodarstwa rolne

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: R II, R IIIa
Różnica poziomów terenu: 0,5 m
Obecne użytkowanie: Uprawy rolne, nieużytki
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych:  –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: –
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: 
 Nie
Przeszkody podziemne:  
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu:  
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: –
Budynki i zabudowania na terenie: 
Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Powiatowa – szer. ok 7 m
Autostrada/droga krajowa: Ok 6 km
Kolej: Ok 500 m
Bocznica kolejowa: Ok 7 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Lublin – ok 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin – ok 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 40 m
Napięcie: niskie napięcie
Dostępna moc: –

Gaz na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy działki: 1 m
Wartość kaloryczna: –
Średnica rury: –
Dostępna objętość: –

Woda na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Dostępna objętość: –

Kanalizacja na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 40 m
Dostępna objętość: –

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: Ok 1 m

Uwagi: Brak

Osoba do kontaktu:

Marcin Nowak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel. (81) 88 16 201
e-mail: gp@konskowola.info.pl

Galeria:

konskowola-9-mpzp konskowola-9-orto konskowola-9-uklad-komunikacyjny