Teren inwestycyjny – Końskowola 5

Położenie

Nazwa lokalizacji: Końskowola 5
Miasto/Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 1,3451 ha
Kształt działki: sześciokąt
Możliwości powiększenia terenu: Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN/m2 włączając 23% VAT: 22 PLN/ m2
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Usługi komercyjne

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: R IIIb – 1,3451
Różnica poziomów terenu: 0,5 m
Obecne użytkowanie: Tereny rolne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych:  –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: –
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu:  
Nie
Przeszkody podziemne:  
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu:  
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Nie
Budynki i zabudowania na terenie: 
Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Krajowa Nr 12 – szer. ok 8 m
Autostrada/droga krajowa: Ok 7 km (w najbliższej perspektywie ok 4 km)
Kolej: Ok 1,5 km
Bocznica kolejowa: Ok 4 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Lublin – ok 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin – ok 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 350 m
Napięcie: s.n.
Dostępna moc: –

Gaz na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy działki: 550 m
Wartość kaloryczna: –
Średnica rury: –
Dostępna objętość: –

Woda na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 350 m
Dostępna objętość: –

Kanalizacja na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 350 m
Dostępna objętość: – 

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: Ok 80 m

Uwagi: Brak

Osoba do kontaktu:

Marcin Nowak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel. (81) 88 16 201
e-mail: gp@konskowola.info.pl

Galeria:

konskowola-ewid-uslugi-komercyjne konskowola-mpzp-uslugi-komercyjne konskowola-orto-uslugi-komercyjne