Teren inwestycyjny – Końskowola 3

 

Położenie

Nazwa lokalizacji: Końskowola 3
Miasto/Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 1,6346 ha
Kształt działki: prostokąt
Możliwości powiększenia terenu: Tak (sąsiednie działki do 6,5384 ha)

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN/m2 włączając 23% VAT: 60 PLN/ m2
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Przemysł – teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: Br – 1,6346 ha
Różnica poziomów terenu: 0,5 m
Obecne użytkowanie: Obiekty poprodukcyjne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych:  –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: –
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: 
Nie
Przeszkody podziemne: 
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: 
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: –
Budynki i zabudowania na terenie: 
Tak
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): powiatowa (szer. ok 7 m)
Autostrada/droga krajowa: Ok 7 km (w najbliższej perspektywie ok 4 km)
Kolej: Ok 1 km
Bocznica kolejowa: Ok 4 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Lublin – ok 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin – ok 50 km 

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Napięcie: s.n.
Dostępna moc: –

Gaz na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy działki: 1 m
Wartość kaloryczna: –
Średnica rury: –
Dostępna objętość: –

Woda na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Dostępna objętość: –

Kanalizacja na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1m
Dostępna objętość: –

 Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: Ok 20 m

Uwagi: Brak

Osoba do kontaktu:

Marcin Nowak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel. (81) 88 16 201
e-mail: gp@konskowola.info.pl

Galeria:

teren-3-media teren-3-mpzp teren-3-zdjecie-lotnicze