Teren inwestycyjny – Chrząchówek 7

Położenie

Nazwa lokalizacji: Chrząchówek 7
Miasto/Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): ok. 0,78 ha (2 działki)
Kształt działki: prostokąt
Możliwości powiększenia terenu: Tak

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN/m2 włączając 23% VAT: 60 PLN/ m2
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy przemysłowej, składów, magazynów, warsztaty samochodowe, teren zabudowy usługowej

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: B – 0,1881 ha, R IIIb – 0,0180 ha, R IVa – 0,4147 ha, IVb  – 0,2799 ha
Różnica poziomów terenu: 0,5 m
Obecne użytkowanie: Rolnicze, nieużytki
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych:  –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu:  
Nie
Przeszkody podziemne:  
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu:  
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Nie
Budynki i zabudowania na terenie: 
Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Droga asfaltowa (dawna droga krajowa nr 17 szer. ok 10 m, i droga gruntowa
Autostrada/droga krajowa: Realizowana droga krajowa ekspresowa S-12 w raz z węzłem, skrzyżowanie drogi krajowej S17 i S 12 w odległości ok 2 km od terenu.
Kolej: Puławy – ok.10 km.
Bocznica kolejowa: Puławy – ok. 7 km.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Lublin – ok 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin – ok 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 0 m
Napięcie: niskie napięcie
Dostępna moc: –

Gaz na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy działki: 250 m
Wartość kaloryczna: –
Średnica rury: –
Dostępna objętość: –

Woda na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Dostępna objętość: –

Kanalizacja na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1m
Dostępna objętość: –

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: Ok 1 m

Uwagi:

brak

Osoba do kontaktu:

Marcin Nowak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel. (81) 88 16 201
e-mail: gp@konskowola.info.pl

Galeria:

chrzachowek-orto chrzachowek-uklad-komunikacyjny