Infrastruktura społeczna

Gmina podejmuje wszelkie niezbędne działania, mające na celu poprawę warunków życia oraz stworzenie korzystnego środowiska do funkcjonowania i rozwoju społecznego mieszkańców w każdym wieku. Dlatego inwestuje m.in. w infrastrukturę społeczną.

  • Opieka zdrowotna – na terenie gminy funkcjonują dwa zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, gwarantujące mieszkańcom dostęp do podstawowych świadczeń medycznych. Specjalistyczna opieka medyczna dostępna jest poza terenem gminy – w Rykach, Lublinie lub Puławach.
  • Edukacja i kultura – na obszarze gminy funkcjonują 3 publiczne szkoły podstawowe, 1 placówka prywatna oraz jedno gimnazjum. Do dyspozycji mieszkańców są także 2 przedszkola oraz 3 oddziały wychowania przedszkolnego. Każda szkoła posiada własną halę sportową. W 2012 roku w Końskowoli wybudowano kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Działania kulturalne są realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury połączony z Gminną Biblioteką Publiczną.
  • Bezpieczeństwo – nad bezpieczeństwem na terenie gminy Końskowola czuwają policjanci Komendy Powiatowej Policji w Puławach, do której należą dzielnicowi odpowiadający za obszar gminy. O sprawnie działający system ratowniczo-gaśniczy dba 11 Ochotniczych Straży Pożarnych, które zajmują się także działaniami na rzecz kultury i ochrony środowiska.
  • Urzędy – w miejscowości Końskowola znajduje się Urząd Gminy Końskowola oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie Gminy Końskowola funkcjonuje także Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz placówka Poczty Polskiej.