Dostępność komunikacyjna

Dostępność komunikacyjna gminy jest jej bardzo dużym atutem – stwarza dobre warunki rozwoju gospodarczego, demograficznego i turystycznego. Gmina Końskowola, obok gminy Piaski i miasta Lublin będzie jedyną gminą w województwie lubelskim leżącą na połączeniu dwóch dróg ekspresowych – S12 i S17. Fakt położenia na „styku” dwóch dróg ekspresowych, biegnących w odmiennych kierunkach, stanowi istotną przewagę konkurencyjną gminy.

Pod uwagę należy wziąć w szczególności sieć transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.

 • Dostępność drogowa – fakt położenia gminy na stylu dwóch dróg ekspresowych, biegnących w odmiennych kierunkach (S17 do Warszawy i S12 do Piotrkowa Trybunalskiego) stanowi istotną przewagę konkurencyjną gminy. Ukończenie planowanych inwestycji drogowych (S17 z Lublina do Warszawy, S12 – drogi do mostu przez Wisłę w Puławach oraz dokończeniu południowej obwodnicy Warszawy – drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, a także wybudowaniu drogi S19 Lublin-Rzeszów) sprawi, że gmina uzyska dodatkowo połączenie drogowe w standardzie dróg ekspresowych i autostrad ze wszystkimi, kontynentalnymi stolicami europejskimi.Ważne osie komunikacyjne stanowią także:
  • droga wojewódzka nr 824 relacji: Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol;
  • drogi powiatowe (nr 2501L, nr 2505L, nr 2507L, nr 2508L, nr 2509L, nr 2530L, nr 2532L).
 • Dostępność kolejowa – przez obszar gminy przebiega linia kolejowa na trasie Lublin – Warszawa, ze stacją kolejową w miejscowości Pożóg. Podróż do stacji w Puławach zajmuje zaledwie 7 minut. Centralne położenie linii kolejowej wzdłuż obszaru otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego stwarza dogodne warunki powiązań gminy z regionem, tworząc nowe tereny inwestycyjne pod różnego rodzaju aktywności.
 • Dostępność lotnicza – najbliższym lotniskiem cywilnym jest oddalony o około 55 km Port Lotniczy Lublin-Świdnik. Około 130 km dzieli gminę od największego lotniska w Polsce – Lotniska Chopina w Warszawie (Okęcie), obsługującego także linię cargo. Z lotnisk możliwe są bezpośrednie połączenia z ponad 100 miastami z Afryki, Ameryki Północnej, Azji i Europy.

  Dobra infrastruktura drogowa zapewnia sprawne dotarcie do obu portów lotniczych (czas dotarcia z Końskowoli do lotniska w Świdniku to około 1 godzina 40 minut, do lotniska Chopina 1 godzina 10 minut).

  Dodatkowo w odległości 30 km od puławskiego obszaru funkcjonalnego mieści się lotnisko wojskowe w Dęblinie. Dzięki trwającej tam inwestycji budowy portu lotniczego, lotnisko to będzie mogło przyjmować samoloty cywilne i będzie udostępniane w nagłych przypadkach, np. jako port zapasowy dla lotniska w Świdniku.