Chłonność rynku

Ze względu na bliskość stolicy powiatu i stolicy województwa, gmina charakteryzuje się dużą chłonnością rynku. Dzięki dobremu systemowi komunikacji, w tym transportowi publicznemu, charakteryzuje się dużą dostępnością. A zatem do gminy są w stanie dotrzeć klienci z innych miejscowości i miast, którzy będą poszukiwać dóbr specjalistycznych, ale także klienci przypadkowi.

W przypadku Gminy Końskowola chłonność rynku należy rozpatrywać w skali powiatu. Obszar miasta Puławy oraz jego okolice w sposób naturalny przyciągają mieszkańców z okolicznych gmin.

Powiat puławski zajmuje wysokie 3 miejsce w województwie pod względem liczby mieszkańców. Ponad 116 tys. mieszkańców stanowi bardzo atrakcyjny obszar z punktu widzenia chłonności rynku. Średnie wynagrodzenie na obszarze powiatu puławskiego w 2012 roku wynosiło 3 662,83 zł, co stanowi 97,8% w relacji do średniej krajowej (3 miejsce w województwie).