Akcja „Warto być Polakiem”

Akcja „Warto być Polakiem” organizowana przez Samorząd Województwa Lubelskiego startuje w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja 2020 r.
(Dzień Flagi – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004)

Cele akcji

 • Pielęgnowanie polskości
 • Ochrona narodowego dziedzictwa
 • Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
 • Przywołanie postaci godnych do naśladowania np. Św. Jan Paweł II
 • Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby
 • Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego

Kto może wziąć udział?

 • Organizatorem wydarzenia może być: organizacja społeczna, osoba prywatna, firma komercyjna, która może wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek)
 • Wnioskodawcą nie może być jednostka samorządu terytorialnego

W jaki sposób można wziąć udział w akcji?

 • Organizatorzy wydarzeń mogą zgłaszać swoje propozycje udziału w akcji „Warto być Polakiem” poprzez złożenie wniosku promocyjnego znajdującego się na stronie lubelskie.pl na adres mailowy promocja@lubelskie.pl
 • Po otrzymaniu wniosku, pracownicy UMWL analizują czy dane wydarzenie wpisuje się w akcję „Warto być Polakiem”

Jak wyglądać będzie współpraca jeśli wydarzenie zakwalifikuje się do akcji?

 • Informacja od pracowników UMWL o pozytywnej ocenie wniosku i kwocie wsparcia finansowego na promocję wydarzenia
 • Udostępnianie materiałów o wydarzeniu na stronie internetowej, a także w social mediach Urzędu Marszałkowskiego Województwa lubelskiego
 • Umieszczenie przez Organizatora hasła „Warto być Polakiem”, a także logotypu Lubelskie na materiałach promujących akcję
 • Po zakończonej akcji przekazanie środków

Jakie wydarzenia/rocznice mogą wziąć udział w akcji „Warto być Polakiem” w roku 2020?

 • rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
 • Beatyfikacja Kardynała Wyszyńskiego
 • Rocznica Powstania Warszawskiego
 • Rocznica Lubelskiego Lipca 80’

… a także obchody towarzyszące powyższym wydarzeniom.

 • Dodatkowo akcje związane z promocją pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości itp.

Jakie inicjatywy wpisują się w akcję „Warto być Polakiem?

 • Koncerty
 • Retrospekcje bitew
 • Konkursy historyczne
 • Dedykowane portale internetowe
 • Filmy
 • Publikacje, wydawnictwa
 • Żywe lekcje historii np. dla uczniów
 • Wystawy historyczne
 • Wydarzenia sportowe – przywracające pamięć o ważnych bohaterach/wydarzeniach z historii Polski