Program akceleracji dla przedsiębiorców: NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge

 

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP i aktywnie działasz w województwie lubelskim? Chcesz wyjechać do Nevady i spełnić swój American Dream?

Województwo Lubelskie w partnerstwie ze Stanem Nevada zaprasza do udziału w polsko-amerykańskim programie akceleracji NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge.

Nazwa i miejsce przedsięwzięcia

Program akceleracji przedsiębiorców „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge”

 

Termin realizacji przedsięwzięcia

Przewidywane terminy to: dla pre-akceleracji w ramach Bootcamp Lubelskie: 7-10 października 2019 roku; Demo Day: 17 października 2019 roku; 14-dniowa akceleracja na terenie Stanu Nevada zaplanowana została na okres 1 grudnia – 14 grudnia 2019 roku (I grupa przedsiębiorstw) oraz I kwartał 2020 roku (II grupa przedsiębiorstw).

Cel realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z Regulaminem realizacja programu ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia i rozwoju lubelskich przedsiębiorców poprzez udział w procesie pre-akceleracji w ramach Bootcamp Lubelskie oraz w procesie akceleracji w Stanie Nevada.

Opis przedsięwzięcia

 

 

 

Udział w programie akceleracji przedsiębiorców „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge”. Program jest II etapowy:

a) etap I: proces pre-akceleracji w Województwie Lubelskim („Bootcamp Lubelskie”);

b) etap II: proces akceleracji w Stanie Nevada.

Wartość przedsięwzięcia

30 000 zł

Koszty kwalifikowalne

1. koszt udziału przedstawiciela przedsiębiorcy w warsztatach i szkoleniach podczas I etapu programu tj. pre‑akceleracji Bootcamp Lubelskie.

 

W przypadku zakwalifikowania się Uczestnika do II etapu Programu tj. programu akceleracji w Stanie Nevada, Województwo Lubelskie dodatkowo zapewni i pokryje:

 1. koszty przelotów trasą ekonomiczną na trasie port lotniczy w Polsce – Stany Zjednoczone – port lotniczy w Polsce oraz koszty ubezpieczenia turystycznego,
 2. koszty zakwaterowania w miejscu pobytu (liczba noclegów uzależniona będzie od terminu oraz dokładnych miejsc organizacji programu akceleracji w Stanie Nevada),
 3. koszt wynajmu auta typu VAN dla uczestników wyjazdu oraz wszystkich opłat związanych z transportem (opłaty parkingowe i autostradowe),
 4. koszt wynajmu indywidualnej powierzchni co-workingowej przez cały okres pobytu w Stanie Nevada.

Wnioskowana kwota pomocy

30 000 zł

Źródła finansowania przedsięwzięcia

Wyjazd realizowany jest w ramach Projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy realizowanego przez Województwo Lubelskie

 

Dla kogo?

W programie mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego lub posiadający na terenie województwa lubelskiego oddział od minimum 6 miesięcy na dzień złożenia Formularza Zgłoszeniowego, licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej lub zarejestrowania oddziału. Konieczna znajomość języka angielskiego, zorientowanie na rozwój globalny, zdobywanie nowych doświadczeń, poszukiwanie partnerów i inwestorów dla swojego biznesu.

Zasady

Wybierzemy 20 przedsiębiorców, którzy wezmą udział w czterech dniach Bootcamp Lubelskie w Lublinie. W programie warsztaty, konsultacje i spotkania mentoringowe z uznanymi w środowisku biznesowym trenerami z Polski i Nevady. Zwieńczeniem Bootcamp Lubelskie jest Demo Day, gdzie 20 przedsiębiorców pitchuje i staje w ogniu pytań jurorów.

Zwycięską 10-tkę podzielimy na dwie grupy, które polecą do Nevady. Tam spędzą ok. 14 dni wypełnionych spotkaniami, networkingiem i ogromem wiedzy przekazywanej przez wybitnych specjalistów z zakresu rozwoju biznesu, internacjonalizacji i innowacji. Tydzień na północy w Reno i Carson City, tydzień na południu w Las Vegas. Co więcej, program spotkań w Nevadzie będzie dopasowany do profilu zwycięskich firm. Niezwykłe miejsce, niezwykli ludzie, niezwykłe możliwości!

Z kim?

Operatorem programu jest Województwo Lubelskie natomiast partnerzy programu po stronie Nevady to m.in.:

 • Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego,
 • Polsko-Amerykańska Izba Handlowa w Nevadzie,
 • Nevada Institute for Autonomous Systems,
 • Waterstart,
 • StartUp NV,
 • Adams Hub,
 • UNLV International Gaming Institute,
 • Work in Progress,
 • Ozmen Center for Entrepreneurship,
 • Economic Development Authority of Western Nevada,
 • Las Vegas Global Economic Alliance,
 • Nevada Advanced Autonomous Systems Innovation Center
 • Bayramoglu Law Offices LLC.

…i wiele innych!

Kiedy?

30 września – nabór do programu
7-10 października – Bootcamp Lubelskie
17 października – Demo Day
1-14 grudnia 2019 – pobyt I grupy w Nevadzie
I kwartał 2020 – pobyt II grupy w Nevadzie

Jesteś zainteresowany? Na zgłoszenia czekamy do 30 września

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

1)  osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

wraz z dopiskiem: NLAB – NEVADA – LUBELSKIE ACCELERATION BRIDGE

Każdorazowo o dacie doręczenia decyduje data wpływu Formularza Zgłoszeniowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

2) elektronicznie na adres: przedsiebiorcy@lubelskie.pl w formie skanu do 30 września 2019 r. do końca dnia. Za datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się chwilę wpływu na wskazany adres e‑mail Organizatora.

Wymagane załączniki do Formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM oraz załącznikami

Masz pytania?

Skontaktuj się z koordynatorem programu:

Danuta Sulowska 

tel.: 81 478 14 69

mail: danuta.sulowska@lubelskie.pl

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w programie akceleracji przedsiębiorców „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge” organizowanym w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.6. Marketing Gospodarczy

Zał. nr 1 Formularz Zgłoszeniowy

Zał. nr 2 Karta Oceny Formalnej

Zał. nr 3 Karta Oceny Merytorycznej

Zał. nr 4 Wzór umowy

Zał. nr 5 Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

Zał. nr 6 Sprawozdanie merytoryczne

Zał. nr 7 Karta ewaluacji (Evaluation Card Bootcamp Lubelskie)

Zał. nr 8 Oświadczenie o bezstronności i poufności

źródło: lubelskie.pl