Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym do województwa podkarpackiego pn.: „Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winogron, produkcja wina, soków – alternatywą dla lubelskich rolników”  który odbędzie się w dniach 18-20.09.2018 r.

Wyjazd organizowany jest w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR,  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Realizacja operacji ma na celu podniesienie wiedzy oraz nabycie doświadczenia w zakresie zakładania winnic oraz pozyskanie nowych kontaktów wśród rolników, doradców, naukowców, przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego.

Wyjazd studyjny adresowany jest do rolników, doradców rolniczych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rolniczych, około rolniczych i naukowych. W pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które założyły już lub chcą założyć winnicę, a także rolników którzy poszukują alternatywy dla swojej działalności.

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*: mlagowska@lodr.konskowola.pl  lub mseroka@lodr.konskowola.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

 

Więcej informacji:

Małgorzata Tarkowska, Małgorzata Seroka

e-mail: mlagowska@lodr.konskowola.pl , mseroka@lodr.konskowola.pl

tel. 697 308 333, 603 555 418

 

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem na adres poczty elektronicznej: mlagowska@lodr.konskowola.pl, mseroka@lodr.konskowola.pl (po zakwalifikowaniu się oryginał zgłoszenia należy zabrać ze sobą na wyjazd studyjny).

 

Karta zgłoszeniowa oraz program załączone poniżej.

Karta zgłoszeniowa

Program