Gmina Końskowola realizuje projekt pn. „Opracowanie Gminnego٭ Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskowola”, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 

Załączniki do pobrania:
Zaproszenie na I konsultacje społeczne 01 kwietnia 2017
Zaproszenie na II konsultacje społeczne 18 kwietnia 2017
Ankieta
Fiszka projektowa